Velkommen til Norsk Våpenhistorisk Selskaporsorsk 

Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.

Vårt formål er å utbre kunnskap om historiske våpen, uniformer og faners historie.

Vi arbeider for sikker omgang, lagring og fremvisning av historiske våpen med respekt for lovverket på området. 

Selskapets medlemmer driver våpenhistorisk forskning, utgir publikasjoner og gjør allmennyttig innsats ved bistand til museer og institusjoner i våpenhistoriske sammenhenger.

NVS ønsker å fremme forståelsen for at viktige kunstneriske, håndverksmessige og estetiske verdier er representert i fremstillingen av våpen i alle tidsepoker - fra bondeøksen frem til vår nære historie

NVS arbeider for at samfunnet omkring oss og at våre politikere skal erkjenne den store verdien som vår felles våpenhistoriske kulturarv representerer.

Derigjennom vil NVS legge til rette for forskning, samling og formidling av resultatene til samfunnet.  

NVS sikrer vår felles våpenhistoriske kulturarv

 NVS dokumenterer og gjør kjent gjenstandenes kunstneriske og kulturelle verdi