Hvordan bli medlem

Hvordan bli medlem

 

Medlemskap i NVS er basert på invitasjon og deltagelse i møter som gjest i en periode på vanligvis ett år, deretter kan man søke medlemskap.

 

Som søker må man ha to faddere som har vært medlemmer i NVS en tid, det stilles krav om god vandel og egenerklæring om at man ikke straffeforfølges eller er tidligere straffedømt.

 

Søknaden behandles deretter i vår medlemskomite og behandlingstiden kan være inntil ett år.

 

Hvis du som medlem ønsker å bli godkjent ”våpensamler” innen et bestemt område, må du selv søke politiet om dette etter bestemte kriterier. Medlemskap i NVS er ingen garanti for at politiet innvilger en søknad om samlerstatus.

Derimot er meldmskap i en godkjent samlerforening en forutstting for slik status, per i dag er det to godkjente organisasjoner i Norge, hvor NVS er den største.

 

Dette er et privat anliggende og har ikke noe med NVS å gjøre. Det er heller ikke NVS intensjon at nye medlemmer skal bruke medlemskapet sitt som argument for import av våpen.

 

Selskapet har sitt hovedsete på Akershus festning,

 

Det finnes 9 lokalavdelinger på landsbasis. Kristiansand, Bergen, Haugesund, Stavanger, Trondheim, Gudbrandsdalen, Bodø, Tromsø, og Hallingdal/Valdres.

Call us: +800 876 5432